קשיי קשב וריכוז - שיטת Cog Fun

Cog-Fun הוא טיפול  קוגניטיבי  תפקודי (Cognitive Functional Intervention) בילדים ומתבגרים עם קשיי  קשב וריכוז (ADHD). טיפול זה פועל לשיפור הקשיים קוגניטיביים, רגשיים וסביבתיים שמתבטאים בתפקודי היומיום. שיטת טיפול חדשנית זו פותחה ונחקרה באופן נרחב ע"י צוות חוקרים מובילים במעבדה לשיקום נוירו-קוגניטיבי בבית הספר לריפוי בעיסוק בירושלים.

תכליתה של שיטה זו היא לסייע לילד לרכוש מיומנויות מרכזיות: 
כיצד להיות מוכן בבוקר בזמן? כיצד להגיב בצורה מותאמת במצבים   חברתיים?  איך  להתארגן   ללמידה   נכונה  ושיטתית

בתקופות מבחנים? איך להתחיל במשימה ואיך להתמיד בה? איך לא לאבד ציוד? איך לזכור מה לקחת כשיוצאים מהבית? כיצד לנהל זמן ומשימות? כל אלה עמדו במוקד פיתוח שיטת טיפול זו.

שיטה זו פותחה על בסיס ההבנה כי הקשיים מהם סובלים ילדים עם ADHD ומשפחותיהם הינם רב מימדים, וקשיים אלו משפיעים על תפקודי היום יום במגוון רחב של תחומי עיסוק. בשל השלכותיה הנרחבות של אבחנה זו על התפקוד וההשתתפות, חשוב להתייחס בטיפול לכל מגוון הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והסוציאליים של ההפרעה. הערוצים ליצירת השיפור בתפקוד ואיכות החיים הנם דרך הקשר הטיפולי עם הילד והוריו, דרך למידה מטהקוגניטיבית, דרך למידה התנהגותית והתאמות הסביבה לצרכיו של הילד.  

מספר קישורים נוספים לגבי שיטת Cog Fun: 

מידע ופרטים נוספים לגבי גישה זו

קישור לגבי שיטה זו לגבי לילדים בגילאי 5-10

קישור לגבי גישה זו לגבי מתבגרים בגילאי 12-18