טיפול

באומנות

קלינאות תקשורת

ריפוי 

בעיסוק

הוראה 

מתקנת

טיפול

פסיכולוגי

כל הזכויות שמורות למרכז ניצנית© . 2014 , קיבוץ הסוללים.

דוא"ל: info@nitsanit.co.il            טלפון:04-6560966

פקס: 077-4448784